Annulleringsrätt

Konsumentskyddslagen ger konsumenten rätt att annullera ett låneavtal som ingåtts via distansförsäljning inom 14 dygn från att låneavtalet undertecknats. Med distansförsäljning avses i lagen låneavtal som ingåtts bl.a. via webbansökan eller telefonförsäljning.

Enligt konsumentskyddslagen bör konsumenten dock betala kreditgivaren en ersättning som motsvarar lånets effektiva årsränta för den tid som lånet har stått till konsumentens förfogande. Arvoden (kontoförvaltningsavgifter, regleringsprovision) får inte uppbäras av konsumenten.

Annulleringsskydd

Det är enkelt att annullera ett lån från Aasa Kredit Svenska AB om du ångrar dig. Det räcker att du meddelar vår kundservice att du vill annullera lånet och vilken dag du tänker returnera lånet. Du kan meddela oss per post eller e-post.

Du kommer väl ihåg att du bör meddela oss om annulleringen av ditt lån inom 14 dygn från att låneavtalet ingåtts.