Frågor & Svar

Aasa Kredit erbjuder lån till kunder som:

  • har en folkbokförd adress i Sverige
  • är mellan 20 och 80 år gamla
  • har en stadig inkomst i Sverige
  • inte har några betalningsanmärkningar i UC's register

Utöver dessa krav görs även en helhetsbedömning av kundens återbetalningsförmåga, vilken avgör om kunden i slutändan beviljas ett lån eller inte.

Ja, om du inte ligger efter med amorteringen eller räntebetalningen samt inte har några betalningsanmärkningar i UC's register.

Du ansöker helt digitalt genom att fylla i uppgifterna på https://www.aasakredit.se/laneansokan

Du kan ansöka dygnet runt, men din ansökan kommer att behandlas under våra öppettider d.v.s. mellan klockan 9:00 och 17:00 under helgfria vardagar.

Nej, i dagsläget kommer du inte få lån om du har någon betalningsanmärkning hos UC.

Om vi får all information vi behöver i ansökan och beviljar ditt lån skickas snabbt ett kontrakt för BankID-signering ut via mail. När kontraktet är signerat betalas pengarna ut inom två bankdagar till ditt konto, så länge alla bankuppgifter stämmer.

Vanligtvis kräver vi inte fler dokument, men i vissa fall måste vi kunna verifiera kundens kreditvärdighet eller identitet. I dessa fall kan vi behöva fler dokument som t. ex. id-handlingar, kontoutdrag, anställningsbevis eller andra bevis på en stadig inkomst.

Nej, du behöver först betala av hela ditt befintliga lån inklusive avgifter.

Den månatliga betalningen av lånet görs till Bankgiro 828-8722 och enligt de datum som står i återbetalningstabellen som anges i det godkända låneavtalet. Du använder OCR-numret på fakturan för att visa vad betalningen gäller.

Bankgiro 828-8722.

Ja, det kan du! Du kommer inte heller drabbas av några extra utgifter för detta. Det är dock viktigt att du kontaktar kundservice för att bekräfta exakt hur mycket du behöver betala in.

Ja, du kan ändra datumen för avbetalningarna genom att kontakta kundservice.

Aasa Kredit Svenska AB har sina bankkonton hos Handelsbanken AB.

Kostnaderna för ett lån består av: Uppläggningsavgift (engångsavgift), administrationsavgift (varje månad) samt den årliga, fasta, nominella räntan på 29,9%.

Utöver grundkraven som du hittar ovan under ”Vilka villkor måste uppfyllas..” kan du också bli nekad ett lån om vi bedömer att du inte har en tillräcklig möjlighet att betala tillbaka lånet. I denna bedömning väger vi in ett antal olika faktorer som vi tyvärr inte kan gå in på i mer detalj.

Uppläggningsavgiften är fast och fördelad över varje månad under lånetiden.

Om du inte kan betala i tid ber vi dig att kontakta kundservice för att se hur vi kan hjälpa dig.

Ja, kundinformationen som samlas in under ansökningsprocessen är säkert skyddad från tredje part.

Ja, i och med att vi endast erbjuder lån utan säkerhet är det helt upp till dig vad du vill använda pengarna till.