Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur Aasa Kredit Svenska AB, (org. nr. 556902–0141), med sitt registrerade säte på adressen, c/o Business Center ST Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, (”AASA”) använder och skyddar all information som du ger till AASA när du använder AASA:s webbplats www.aasakredit.se (“Webbplatsen”).

Denna policy uppdateras kontinuerligt och AASA meddelar ändringarna genom att uppdatera denna policy och publicera den på AASA:s Webbplats. AASA rekommenderar dig att vid användning av Webbplatsen hålla dig uppdaterad om innehållet i denna policy samt att ta del av Webbplatsens användarvillkor som också finns publicerade på Webbplatsen.

AASA ansvarar för att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig att tillhandahålla viss information som du kan identifieras med när du använder vår Webbplats, kan du vara säker på att informationen endast används i enlighet med denna integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter utförs i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen) och den nya lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) och annan relevant lagstiftning om dataskydd.

I enlighet med Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen är AASA personuppgiftsansvarig. Detta innebär att AASA har fullt ansvar för all den behandling av personuppgifter som sker i AASA:s affärsverksamhet.

Viktig information

Genom att skicka in dina personuppgifter till oss på vår Webbplats ger du oss ditt samtycke till att behandla och administrera dina personuppgifter i den utsträckning och för de ändamål, samt under de villkor som anges nedan. Detta gäller vid ansökan om lån, ingående av låneavtal eller vid annan användning av webben.

Du ska inte skicka in dina personuppgifter till oss via Webbplatsen om du inte godkänner att dina personuppgifter används i enlighet med denna integritetspolicy.

Som beskrivits ovan behandlas de personuppgifter som vi samlar in från dig i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och annan relevant dataskyddslagstiftning samt i enlighet med Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Behandlingen kan bland annat innebära att vi administrerar, lagrar eller på annat sätt använder personuppgifterna.

Personuppgifter är all information som kan identifiera dig som en levande individ, oavsett om endast den informationen behandlas eller när den behandlas tillsammans med annan information som vi har samlat in.

På vilka sätt lämnar du information om dig genom användning av Webbplatsen?

Vi kan samla in och bearbeta personuppgifter bland annat genom:

 • Information som du ger till oss genom att gå till och genom att fylla i låneansökan eller andra formulär på www.aasakredit.se (“Webbplatsen”)
 • Information genom att du kontaktar oss och vi kan komma att registrera konversationen.
 • Information om dina besök på Webbplatsen och resurserna som du kan få åtkomst till.

Dina personuppgifter

Vi kan samla in och bearbeta bland annat följande uppgifter om dig genom Webbplatsen:

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Registrerad adress, stad, postnummer/motsvarande adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Mobilnummer, arbetstelefonnummer
 • Annan information relevant för din identifiering
 • Information om din hemvist
 • Information om din anställning och inkomstkälla
 • Information som är relevant för din kontohantering
 • Information som är relevant för din kreditriskanalys
 • Information som ges i någon ruta med "fri text" på Webbplatsen (t.ex. tomma fält där du kan skriva kommentarer)

Denna lista är inte fullständig och kan närsomhelst komma att uppdateras. Vilka personuppgifter som samlas in beror på vad det är för tjänst som du använder på webbplatsen. Om du till exempel använder och fyller i vårt kontaktformulär på webben samlar vi endast in de uppgifter som du lämnar för att få din fråga besvarad. Informationen lagras i detta fall hos AASA endast under den tid som behövs för att besvara din fråga.

Var vi lagrar dina personuppgifter

Dina personuppgifter som vi samlar in via en sida på Webbplatsen dirigeras in i ett eller flera IT-system. Den är sedan lagrad och används då (t.ex.) du begär information som skall behandlas, för att få svar på din förfrågan och information om våra produkter. Vid förfrågningar om bland annat våra produkter lagras informationen så länge den behövs för att besvara dina frågor. När det gäller information som samlas in vid en låneansökan lagras de och sparas så länge det krävs enligt gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att lagras på våra säkra servrar. Genom att skicka in dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring och behandling. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Du samtycker också till att de personuppgifter du ger får administreras systematiskt och automatiskt med hjälp av automatiska verktyg samt andra verktyg i informationssystemet.

Vad gör vi med informationen som vi samlar in?

Vi begär information om dina personuppgifter av flera olika skäl. Vid en låneansökan på webben är det bland annat nödvändigt att behandla personuppgifter för att handlägga och administrera låneansökan samt för att kommunicera med dig som har sökt ett lån. Personuppgifterna behandlas som ett led i låneansökan också för kreditbedömning och i vissa fall för förbättringar av AASA:s Credit Scoring modell.

AASA använder och behandlar också dina personuppgifter i vissa fall för att bättre förstå dina behov och erbjuda dig en bättre service. Till exempel kan dina personuppgifter komma att användas för följande berättigade ändamål:

 • För att se till att innehållet från vår Webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig.
 • För att upprätthålla interna register.
 • För utveckling av AASA:s Scoring modell.
 • För att erbjuda dig information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi anser kan vara intressant för dig, inklusive cirkulation av marknadsföringsmaterial med hjälp av den e-postadress som du angivit.
 • Någon gång kan vi även komma att använda din information för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte.
 • Att skicka direkt marknadsföring till dig via (E-post eller SMS) om produkter och tjänster (men endast ett samtycke från dig).
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster.

Direkt marknadsföring


När vi samlar in dina personuppgifter på webbplatsen klargör vi att dina personuppgifter kan komma att användas i direkt marknadsföringssyfte. Vi behöver dock ditt samtycke för att använda dessa i direkt marknadsföringssyfte och du har även möjligheten att avstå från sådan behandling av dina personuppgifter.

Vi kontaktar dig via elektroniska medel (e-post) eller via telefon med information som du har begärt och information som påminner om din förfrågan eller en tidigare försäljning till dig. Om du inte vill att vi skall använda dina uppgifter på detta vis eller att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part för marknadsföringssyfte skall du markera rutan som finns i formuläret där vi samlar in dina uppgifter.

I direkt marknadsföring som utförs med någon av de elektroniska medlen (e-post eller telefon) erbjuder vi dig ett enkelt sätt att avstå från ytterligare direkt marknadsföring med relevant metod.

Villkor för administration av uppgifter

Personuppgifter sparas under den tid då användaren har ett pågående avtal med AASA och en tid därefter eller i enlighet med ett lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess att användaren återkallar det och gäller även om tjänsten inte används till dess att det uttryckligen återkallas. Samtycket är inte beroende av något köp av produkter.

När det gäller användare som har haft ett låneavtal med AASA bevarar användarens personuppgifter för räkenskapsändamål i sju år enligt kraven i Bokföringslagen (1999:1078) och för att utföra funktioner, för att förhindra bedrägeri och därmed relaterad brottslighet och för att uppfylla rättsliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Säkerhet

Vi har åtagit oss att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska säkerhetsåtgärder för att skydda och säkra den information vi samlar in från Webbplatsen. Du samtycker till att de uppgifter som skickas in av dig skall administreras systematiskt och automatiskt. All information som du ger till oss lagras på våra säkra servrar.

Utlämnande av dina uppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av andra enheter som tillhör samma företagsgrupp som AASA.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med för att bedriva vår verksamhet, såsom marknadsundersökningsföretag, leverantörer av direkt marknadsföringstjänster, utbildningsleverantörer och IT-hosting- och underhållsleverantörer. Vi kan även lämna ut de till de parter som du tillåter att de lämnas ut till.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter med för att följa lagstadgade skyldigheter.

I tillämpliga fall och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och annan relevant lagstiftning införs restriktioner och standarder i vårt skriftliga avtal med ovanstående tredje parter för att säkerställa att de förvarar din data säkert och använder den endast för det ändamål som vi tillhandahåller dem.

Länkar till andra webbplatser

Vår Webbplats innehåller länkar som kan vara av intresse för dig. Du skall dock tänka på att när du använder dessa länkar för att lämna vår Webbplats så har vi ingen kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ta ansvar för skyddet och integriteten av all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna integritetspolicy. Du bör vara försiktig och läsa den gällande integritetspolicyn för webbplatsen i fråga.

Använder Webbplatsen cookies och vilka är de?

Vi kan samla in information om användarens terminalutrustning för cookies och annan liknande teknik, till exempel webbläsarens lokala datalagring.

En cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar användarens terminal på. Cookies innehåller ofta en anonym och unik identifierare, som gör att vi kan identifiera och räkna besök på våra webbläsare. Cookies tillåter oss att även samla in information om hur och när tjänster används: till exempel från vilken sida användaren gick till tjänsten, när och vad webbanvändaren söker efter på vår Webbplats, vilken webbläsare du använder, vilken skärmupplösning och operativsystem som användaren har, samt användarens IP för terminaladress och serienummer. Cookies möjliggör även att användaren inte behöver ange användarnamn och lösenord och personliga val varje gång de besöker sidan.

Cookies flyttar inte in i nätverket av sig själva, utan tilldelas endast användarterminalen via de webbplatser som laddas av användaren. Endast servern som har skickat cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller andra tekniker skadar inte användarens terminal eller filer och cookies kan inte heller användas för att köra program eller sprida virus.

Användare kan inte endast identifieras genom cookies eller andra tekniker, och vår Webbplats kan inte veta, till exempel användares e-postadress, om inte användaren själv har tillhandahållit den. Med tanke på sekretesslagstiftningen och sekretesspolicyerna för varje tjänst kan information som tas emot via cookies och annan liknande teknik kopplas till annan information som eventuellt tas emot från användaren på annat vis.

I vilket syfte används cookies?

För cookies och liknande tekniker används för att analysera och utveckla våra tjänster ytterligare så att de hjälper användare bättre. Dessutom använder våra tjänster cookies och liknande tekniker för att räkna besökare, samt statistisk övervakning för att mäta annonseringseffektivitet. För att till exempel samla in information för marknadsförings-e-post och nyhetsbrev för att få reda på om meddelanden har öppnats och på så sätt mäta skiftet från onlinebutiken. För att förbättra användbarheten av vår Webbplats, utföra kortsiktiga studier, där vi kan lagra dataanvändarens musrörelse och tryck på en viss sida.

Är det möjligt att någon annan samlar in data roaming från Aasas sida?

Våra tjänster kan använda så kallade sociala plugins, som gilla-knappen på Facebook. Till exempel kan Facebooks knappar för sociala plugins visas som en del av våra tjänster, men deras innehåll kommer direkt från Facebook. När en användare besöker vår Webbplats, känner sociala plugins på Facebook av att användaren är inloggad på Facebook och sidan visar sedan personifierat innehåll relaterat till den, precis som användaren var på sidan Facebook.com. Om användaren inte är inloggad på Facebook visar inte sociala plugins anpassat innehåll. Facebook kan samla in information om en besökares besök i enlighet med de för tillfället aktuella sekretessvillkoren. Facebook lämnar inte ut informationen som de samlar in och det gör inte heller AASA om inte användaren har uttryckt sitt samtycke. Användaren kan få åtkomst till Facebooks villkor här.

Vilka villkor gäller för sekretessskyddet när du använder applikationer för mobil och surfplatta?

Mobiler och surfplattor som finns tillgängliga för användaren som Apples App Store, Nokia Store, Google's Play eller Windows Phone Marketplace följer bestämmelserna i denna sekretesspolicy utöver leverantörens villkor. Användaren kan få åtkomst till Apples villkor här, Nokias villkor här, Googles villkor här, samt Microsofts villkor här.

Skickas en nedladdad applikation eller terminala data till Aasa?

Mobiler och surfplattor som användaren har laddat upp skickar anonyma användardata som utnyttjas för att förbättra applikationen, bedrägeribekämpning, antalet besökare, beräkningen av sidvisningar och annonser, affärsutvecklingen och andra legitima användningsområden.

Kontrollera din personliga information

AASA:s kunder har rätt att närsomhelst på begäran få information om vilka personuppgifter som avser kunden och som behandlas av AASA. Du som kund kan också begära ut behandlade personuppgifter som avser dig samt begära rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter eller felaktigt behandlade personuppgifter.

Du kan också som regel begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller under vissa förutsättningar på begäran helt raderas från AASA:s databaser. Du får också invända mot ytterligare behandling av dina personuppgifter. Detta under förutsättning att uppgifterna inte är nödvändiga att behålla för administration av ett lån eller för att uppfylla ett lagstadgat krav.

Kunden kan också när som helst från AASA begära en sammanställning av kundens personuppgifter som är under behandling. Sammanställningen ska vara i ett strukturerat elektroniskt format.

Samtycke och information om hur du kan utöva dina rättigheter

Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter och som har tillhandahållits av dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, har du under vissa förutsättningar också rätt att begära att dessa personuppgifter flyttas.

Du har också alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke till att AASA använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.

Även om du har återkallar ditt samtycke kan AASA behöva spara personuppgifterna på grund av annan lagstiftning som Bokföringslagen (1999:1078) eller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen om AASA:s behandling av personuppgifter.

Du kan utöva ovanstående rättigheter, avseende behandling av dina personuppgifter, genom att skicka en undertecknad skriftlig begäran till AASA.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna integritetspolicy är välkomna och bör adresseras till AASA:s dataskyddsombud genom dpo@aasakredit.se

Aasa Kredit Svenska AB
Dataskyddsombud: Hanna Palmstierna
dpo@aasakredit.se; St Eriksgatan 117; 113 43 Stockholm