Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur Aasa Kredit Svenska AB, (AASA) använder och skyddar all information som du ger AASA när du använder denna webbplats. AASA har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig att tillhandahålla viss information som du kan identifieras med när du använder denna webbplats, kan du vara säker på att den endast används i enlighet med denna sekretesspolicy. AASA kan med tiden ändra denna policy genom att uppdatera denna sida. Du kan med jämna mellan rum gå in och kolla denna sida och se om du är nöjd med ändringarna. Denna policy träder i kraft 1a maj 2017.

Datakontrollören är Aasa Kredit Svenska AB, med sitt registrerade säte på adressen, c/o Business Center ST Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Genom att skicka in dina personuppgifter till oss ger du oss ditt samtycke till att behandla och administrera dina uppgifter i den utsträckning, ändamålen och under de villkor som anges nedan. De personuppgifter som vi samlar in från dig samlas in, administreras, lagras och används i enlighet med och efter bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204) (“Lagen”) och i enlighet med Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Personuppgifter är information som kan identifiera dig som en levande individ, oavsett om endast den informationen används eller när den används tillsammans med annan information som vi håller eller troligtvis håller.

Vad som görs med informationen som samlas in

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

 • Information som du ger till oss genom att gå till och genom att fylla i formulär på www.aasakredit.se (“Webbplatsen”)
 • Om du kontaktar oss kan vi registrera konversationen.
 • Information om dina besök på Webbplatsen och resurserna som du kan få åtkomst till.

Skicka inte in dina personuppgifter till oss via Webbplatsen om du inte godkänner att dina personuppgifter används i enlighet med denna sekretesspolicy.

Dina personuppgifter

Informationen som vi frågar efter kan omfatta:

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Registrerad adress, stad, postnummer/motsvarande adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Mobilnummer, arbetstelefonnummer
 • Annan information relevant för din identifiering
 • Information om din hemvist
 • Information om din anställning och inkomstkälla
 • Information som är relevant för din kontohantering
 • Information som är relevant för din kreditriskanalys
 • Information som ges i någon ruta med "fri text" på Webbplatsen (t.ex. tomma fält där du kan skriva kommentarer)

Denna lista är inte fullständig och kan uppdateras.

Var vi lagrar dina personuppgifter

Dina personuppgifter som vi samlar in via en sida på Webbplatsen dirigeras in i ett eller flera IT-system. Den är sedan lagrad och används då (t.ex.) du begär information som skall behandlas, för att få svar på din förfrågan och information om våra produkter.

Dina personuppgifter kan hållas på våra säkra servrar. Genom att skicka in dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring och behandling. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Du bekräftar att de personuppgifter du ger skall administreras systematiskt och automatiskt med hjälp av automatiska verktyg samt andra verktyg i informationssystemet.

Vad gör vi med informationen som vi samlar in

Vi begär denna information för att förstå dina behov och erbjuda dig en bättre service och på grund av följande anledningar:

 • För att se till att innehållet från vår Webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig.
 • Hålla ett internt register
 • För att erbjuda dig information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi anser kan vara intressant för dig, inklusive cirkulation av marknadsföringsmaterial med hjälp av den e-postadress som du angivit.
 • Någon gång kan vi även komma att använda din information för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte.
 • Att skicka direkt marknadsföring till dig via (E-post eller SMS) om produkter och tjänster (men endast ett samtycke från dig).
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster.

Direkt marknadsföring


När vi samlar in dina personuppgifter på webbplatsen klargör vi att dina personuppgifter kan komma att användas i direkt marknadsföringssyfte. Vi behöver dock ditt samtycke till att göra detta, du har även möjligheten att avstå

Vi kontaktar dig via elektroniska medel (e-post) eller via telefon med information som du har begärt och information som påminner om din förfrågan eller en tidigare försäljning till dig. Om du inte vill att vi skall använda dina uppgifter på detta vis eller att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part för marknadsföringssyfte skall du markera rutan som finns i formuläret där vi samlar in dina uppgifter.

När du blir ombedd att fylla i ett formulär på webbplatsen, leta efter rutan som du kan markera för att indikera att du inte vill att informationen skall användas i något direkt marknadsföringssyfte. I direkt marknadsföring som utförs med någon av de elektroniska medlen (e-post eller telefon) erbjuder vi dig ett enkelt sätt att avstå från ytterligare direkt marknadsföring med relevant metod

Villkor för administration av uppgifter

Personuppgifter sparas under den tid då användaren har ett pågående avtal med datakontrollören och en tid därefter eller i enlighet med det givna samtycket. Samtycket är giltigt tills användaren avslutar det och avslutas inte om tjänsten inte används. Samtycket är inte beroende av något köp av produkter.

AASA bevarar användarens personuppgifter för räkenskapsändamål i sju år enligt kraven i Bokföringslagen (1999:1078) och för att utföra funktioner, för att förhindra bedrägeri och därmed relaterad brottslighet och för att uppfylla rättsliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Säkerhet

Vi har åtagit oss att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och ledande procedurer för att skydda och säkra den information vi samlar in från Webbplatsen. Du bekräftar att de uppgifter som skickas in av dig skall administreras systematiskt och automatiskt. All information som du ger till oss lagras på våra säkra servrar.

Utlämnande av dina uppgifter

Dina personuppgifter kan lämnas ut till medlemmar i våran grupp, vilket innebär att Aasa´s dotterbolag, vårat ultimata holdinbolag och dess dotterbolag.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med för att hjälpa till att bedriva vår verksamhet, såsom marknadsundersökningsföretag, leverantörer av direkt marknadsföringstjänster, utbildningsleverantörer och IT-hosting- och underhållsleverantörer. Vi kan även lämna ut de till de parter som du tillåter att de lämnas ut till.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter.

I tillämpliga fall och i enlighet med Lagen införs restriktioner och standarder i vårt skriftliga avtal med ovanstående tredje parter för att säkerställa att de förvarar din data säkert och använder den endast för det syfte som vi tillhandahåller dem.

Länkar till andra webbplatser

Vår Webbplats innehåller länkar som kan vara av intresse för dig. Du skall dock tänka på att när du använder dessa länkar för att lämna vår Webbplats så har vi ingen kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ta ansvar för skyddet och integriteten av all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och läsa den gällande sekretesspolicy för webbplatsen i fråga.

Använder Webbplatsen cookies och vilka är de?

Vi kan samla in information om användarens terminalutrustning för cookies och annan liknande teknik, till exempel webbläsarens lokala datalagring.

En cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar användarens terminal på. Cookies innehåller ofta en anonym och unik identifierare, som gör att vi kan identifiera och räkna besök på våra webbläsare. Cookies tillåter oss att även samla in information om hur och när tjänster används: till exempel från vilken sida användaren gick till tjänsten, när och vad webbanvändaren söker efter på vår Webbplats, vilken webbläsare du använder, vilken skärmupplösning och operativsystem som användaren har, samt användarens IP för terminaladress och serienummer. Cookies möjliggör även att användaren inte behöver ange användarnamn och lösenord och personliga val varje gång de besöker sidan.

Cookies flyttar inte in i nätverket av sig själva, utan tilldelas endast användarterminalen via de webbplatser som laddas av användaren. Endast servern som har skickat cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller andra tekniker skadar inte användarens terminal eller filer och cookies kan inte heller användas för att köra program eller sprida virus.

Användare kan inte endast identifieras genom cookies eller andra tekniker, och vår Webbplats kan inte veta, till exempel användares e-postadress, om inte användaren själv har tillhandahållit den. Med tanke på sekretesslagstiftningen och sekretesspolicyerna för varje tjänst kan information som tas emot via cookies och annan liknande teknik kopplas till annan information som eventuellt tas emot från användaren på annat vis.

I vilket syfte används cookies?

För cookies och liknande tekniker används för att analysera och utveckla våra tjänster ytterligare så att de hjälper användare bättre. Dessutom använder våra tjänster cookies och liknande tekniker för räkna besökare, samt statistisk övervakning för att mäta annonseringseffektivitet. För att till exempel samla in information för marknadsförings-e-post och nyhetsbrev för att få reda på om meddelanden har öppnats och på så sätt mäta skiftet från onlinebutiken. För att förbättra användbarheten av vår Webbplats, utföra kortsiktiga studier, där vi kan lagra dataanvändarens musrörelse och tryck på en viss sida.

Är det möjligt att någon annan samlar in data roaming från Aasas sida?

Våra tjänster kan använda så kallade sociala plugins, som gilla-knappen på Facebook. Till exempel kan Facebooks knappar för sociala plugins visas som en del av våra tjänster, men deras innehåll kommer direkt från Facebook. När en användare besöker vår Webbplats, känner sociala plugins på Facebook av att användaren är inloggad på Facebook och sidan visar sedan personifierat innehåll relaterat till den, precis som användaren var på sidan Facebook.com. Om användaren inte är inloggad på Facebook visar inte sociala plugins anpassat innehåll. Facebook kan samla in information om en besökares besök i enlighet med de för tillfället aktuella sekretessvillkoren. Facebook lämnar inte ut informationen som de samlar in och det gör inte heller Aasa om inte användaren har uttryckt sitt samtycke. Användaren kan få åtkomst till Facebooks villkor här.

Vilka villkor gäller för sekretessskyddet när du använder applikationer för mobil och surfplatta?

Mobiler och surfplattor som finns tillgängliga för användaren som Apples App Store, Nokia Store, Google's Play eller Windows Phone Marketplace följer bestämmelserna i denna sekretesspolicy utöver leverantörens villkor. Användaren kan få åtkomst till Apples villkor här, Nokias villkor här, Googles villkor här, samt Microsofts villkor här.

Skickas en nedladdad applikation eller terminala data till Aasa?

Mobiler och surfplattor som användaren har laddat upp skickar anonyma användardata som utnyttjas för att förbättra applikationen, bedrägeribekämpning, antalet besökare, beräkningen av sidvisningar och annonser, affärsutvecklingen och andra legitima användningsområden.

Kontrollera din personliga information

AASAs kunder har rätt att en gång om året begära ett utskrift över sin personliga information. Kunden måste skriftligen fråga efter utskriften. AASAs kunder kan när som helst återkalla samtycket och begära en korrigering eller radering av felaktig personlig information.
Även om en kund återkallar sitt samtycke kan AASA behöva spara personuppgifterna på grund av annan lagstiftning som Bokföringslagen (1999:1078) eller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna sekretesspolicy är välkomna och bör adresseras till kundservice@aasakredit.se